Agrawli’s Blog

Tamazight

Tamacahut n Gettuc

Lemmer nezwer am Gettuc tilaq idles-nnegh amazigh ur ireq ara yal ass d nekni nrebbex ighallen !

tteryel-d-gettuc1Tamacahut n Gettuc

Amacahu!
Ad telhu!

Yella yiwen wergaz yezdegh netta d 7 warraw-is berra i taddart.
Yiwen wass deg wussan yekcem gher taddart. Mi yewwed gher yixf n taddart, yesla i tteryel ttett at taddart yiwen yiwen. Argaz   yebren s tizzli gher  warraw-is, yenna -asen:
“A tarwa, attan tteryel ttett at taddart yiwen yiwen. Attan ad tessenger taddart. Ahat tezmer ad tughal ghur-negh. Ekkert fell-awen a nerwel”.

Ihi argaz d warraw-is rewlen. Teddun urzrin anida. Ddan ddan, dgha ye3ya yiwen deg-sen. D ameqran deg warraw-is. Dgha yenna-yas I babas:
“A baba nekkini 3yigh, ur zmir ara ad kemmlegh tikli”.
Dgha babas yebna-yas taxxamt s wedghagh, yedja-t din. Netta d 6 warraw-is kemmlen tikli.
Ddan ddan daghen, ye3a yiwen-nniden,  dgha babas yebna-yas taxxamt s wedghagh, yedja-t din. Akken alimi 3yan akk. Aneggaru I ye3yan d mmis amezzyan merra deg-sen. Netta semman-as Gettuc acku d amezyan nezzeh. D am3uc, d abexxuc kan. Ma tihhirci, yiwen ur s-yezmir.

Gettuc yenna I babas: “Ula d neck 3yigh tura a baba.”
Babas yenna-yas: “Ihi atan a k-bnu ula d ketc taxxamt s wedghagh, ad teffreḍ deg-s, akka ma tewwed-ghur-k tteryel ur tzemmer ara a k-tetc”.
Gettuc yenna-yas: “Nekkini a baba, yessefk a y-tebnud taxxamt s wuzzal”.
Ihi babas yebna-yas taxxamt s wuzzal, yesbedd-as tabburt n wuzzal.
Gettuc yeqqim deg-s, ma d babas ikemmel abrid-is.
Wissen anida ara ad yawed.

Tteryel mi tfuk at taddart-nni s tutcit, dgha teṭṭef abrid i yettef wergaz-nni d warraw-is. Deg webrid-nni tufa 6 texxamin bnant s wedghagh, s3ant tibbura n wesghar. Dgha terẓa tibbura-nni, tekcem gher texxamin-nni, tetca merra ayatmas n Gettuc.

Mi tteryel tewwed gher texxamt n Gettuc, tufa-tt tebna s wuzzal. Ihi ur tezmir ara ad trez tabburt-is.
Ihi tteryel tebgha a s-tzerreg I Gettuc, ad yeffegh seg texxamt-is iwakken ad tetc-it. Dgha tessawel-as:

“Gettuc, wa Gettuc, effegh-d ad teddud ̣ yid-i, a nruh ad nagem”.
Gettuc yerr-as: “Nekkini s3igh aman, ur-d ttagmeγ ara”.
Ihi tteryel truí gher tala ad tagem.

Gettuc yedja-tt tedda kra kan, dgha yuzzel, yettef abrid-nniden yezwar-itt. Mi yewwed gher tala , dgha yugem-d, yeslugh aman-is, yuzzel yughal gher texxamt-ines.
Ihi tteryel tugem-d aman ilughanen. Tewwi-ten s axxam-is, ssin akin tughal gher Gettuc.
Tteryel tessawel i Gettuc, tenna-yas:

“Gettuc, atan ugemegh-d tura, ruh ad tagmed iman-ik ketcini”.
Gettuc yerra-yas: “Amek? Nekkini zwaregh-kem, ugmegh-d aman d izeddganen, djiigh-am am iy-slughegh. Ihi kemmini tugemd-d aman ilughanen a ta3eggunt”.
Gettuc yedsa fell-as.

Teryel tkerrec idudan-is g lghuc, yesenser iman-is.

Azekka-nni tughal gher Gettuc, tenna-yas:
“Gettuc, eyya-d ad teddud yid-i a d nawi tmer. Attan yiwet n tzanet tetccu d tmer”.
Gettuc yerra-yas: “Ala, nekkini ur tettegh ara tmer. Etc kan iman-im”.

Tteryel tettef abrid-is gher tzanet-nni. Gettuc yedja-tt tedda ka kra, dgha yeddem tacullid, yuzzel, yezwar-itt. Yuli ghef tzanet-nni, itekkes tmer, yesseghlay ibe3ayen negh ighessan gher lqa3a.

Drus kan atta tejba-d tteryel . Ma d Gettuc netta yeffer seffel n tzanet. Tteryel tleqed ibe3yan I s-d-yesseghli Gettuc, tetcur icciwi-is, Gettuc yettwali degs.

Tteryel tettef abrid-is gher wexxam. Drus kan, Gettuc yuzzel, yettef abrid-nniden, yezwar-itt.

Tteryel tewwed gher tebburt n texxamt n Gettuc, tessawel-as: “Gettuc, atan wwigh-d tmer, eldi tabburt, a k-n-fkegh drus”.

Gettuc yeddsa, yenna-yas: ” Ha ..ha .., amek d kemmini ara a y-d-yefken tmer? Nekkini zwareγ-kem. D nek i-m-d yesseghlin ib3yaen n tmer; nekkini lligh sufel n tzanet, kksegh-d kra yellan d a3eqqa yelhan, curegh-d tacullid, a ta3eggunt”.

Tteryel tkerrec ifassen-is g lghuc, tuzzel axxam-is. Ma Gettuc netta yetterteq seg tadsa.

Azekka-nni, tteryel tughal gher Gettuc, tessawel-as:
“Gettuc, effegh-d a nruh a d nawi ‘lxudra’ (tizzegzewt?) seg tebhirt”.
Gettuc yerra-yas: “Awwah, nekkini ur teddugh ara, s3igh kra yellan. Ruh kan iman-im”.

Ihi tteryel tettef abrid-is gher tebhirt. Drus kan yuzzel Gettuc, yezwar-itt.
Gettuc ikmasi itekkes-d kra d tizzegzewt (ibawen, tajilbant, taga d wayen-nniden). Drus kan yesla I lheffa n tteryel. Gettuc yettergigi, yugad-itt, ur yufi dacu ara ad yexdem. Aswiht kan yezra yiwet n tbeqlult n texsayt d tameqrant. Gettuc yeghza amdun deg-s, yeffer din. Ma d tacullid-ines idegger-itt gher yeghzer.
Tteryel tkmasi ttekkes ula d nettat ayen i s-d yedja Gettuc. Drus kan twala tacebbubt n Gettuc teffegh-d si tbeqlult n texsayt. Dgha truh tsellef-as, teqqar-as: “Gettuc ma d Gettuc? Gettuc ma d Gettuc! (xlifa xelq-llah: awal-a fihel, negh dacu ara tinid?

tteryel1

Gettuc yettergigi, yettef tanzarin-ines d uqemmuc-is s ifassen-is. Yugad a s-d yeffegh kra unehhit a s-tsel tteryel.
Tteryel tetcur icciwi-s s tzegzerwt, tettef abrid-is gher wexxam. Nettat tteddu tcennu: “A Gettuc awah a k-ttfen ifassen-iw..”
Gettuc iruja drus, ur yesli I kra. Dgha yerra inehhit, yeffegh-d seg tbeqlulut-nni n texsayt. Yessuli-d taswalt-is seg yeghzer, yeccur-tt s tzegzerwt, yuzzel gher texxamt-is am ifettiwej. Yezwar tteryel.

Tteryel tbed ghef tebburt n Gettuc, tessawel-as:

“Gettuc, wa Gettuc, atan wwigh-d atas n tezzegzewt, ldi tabburt a k-n-fkegh kra”.

Gettuc yerra-yas: “Amek? Ha ..ha .. Nekkini zwaregh-kem, kksegh-d akk ayen yelhan, djigh-am-d ayen n diri. D nekki ig llan di tbeqlulut-nni n texsayt. D tacebbub-iw imi tellid tsselfed. Fell-as itellid tcennud a ta3eggunt”.

Ihi tteryel irekkem wallagh-is, tkerrec ifassen-is. Tedjilib, tessencaw acebbub-is. Tughal tkerrec iles-is. Fghen-d ikuffiten seg qemmuc-is, dgha temmut. Tengha-tt lkeyya!

Gettuc iruja, iruja a-s isel, ulac. Dgha yettal deg ceqqiqen n tebburt, yezra-tt tezzel zdat n tebburt n texxamt-is. Gettuc yeffegh ghur-s, yufa-tt d tidet temmut.

Gettuc yezdegh axxam n tteryen. D ameqran, yernu deg-s yella kra yellan iyehwaj Gettuc i tmeddurt-is.

Yuznitt-id Akli Azwaw

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: